HSP-terapi

Kan du känna igen dig? 

Blir du lätt överväldigad av det som händer omkring dig och av känslor och tankar?

Kan andra personers mående påverka dig så mycket att du känner dig dränerad?

Upplever du oro, ångest, sorg, sömnsvårigheter, tankemönster som du fastnat i, utmattning, frustration eller något annat som står i vägen för att du ska komma vidare?

Känner du dig "för känslig" eller "fel" och längtar efter att få förståelse för den du är?

Då kanske HSP-terapi är något för dig. 
Hur skulle det vara att leva ditt liv med lätthet, men din högkänslighet som en gåva?

Vad är HSP-terapi?

HSP-terapi är en unik form av samtalsterapi för högkänsliga som ger dig möjlighet att utforska dig själv och din högkänslighet på djupet. Genom intuitiv vägledning, coachande frågor och konkreta verktyg i känslo- och tankehantering guidas du till kärnan av det som känns (eller bränns), för att få syn på det du vill förändra och släppa taget om allt som hindrar dig från att leva ditt allra största liv. Du får lära dig att hantera känslor, tankar och intryck så att du kan leva som högkänslig med lätthet och på ett sätt som fungerar för dig!

HSP-terapin ger dig tillgång till: 

- NYA PERSPEKTIV på livet och på ditt personlighetsdrag så att det kan vara till fördel för dig.

- LÄTTILLGÄNGLIGA OCH DJUPVERKANDE VERKTYG i känslo- och tankehantering att använda i din vardag - verktyg som brukar passa fint för just högkänsliga personer.

- INKÄNNANDE VÄGLEDNING av en terapeut som själv är högkänslig och som därmed har stor förståelse för ditt personlighetsdrag och erfarenhet av terapisamtal med många högkänsliga klienter.

- MÖJLIGHET ATT SLÄPPA TAGET om alla hinder som står i vägen för att du ska kunna skapa och ta emot det som du vill ha i ditt liv.

Att gå i HSP-terapi är att lära sig för livet! Verktygen och perspektiven du får tillgång till är så lättillgängliga att du enkelt kan börja använda dem i din vardag utan att behöva vara fortsatt beroende av en terapeut. Man kan säga att det är en livskurs om dig själv och hur du fungerar!

När kan HSP-terapi hjälpa?

- Starka känslor (rädsla, sorg, ensamhet, ilska, förvirring, känslokaos etc.)

- Ångest och oro

- Sömnsvårigheter

- Förlust och saknad

- Draman och trauman

- Minnen som hindrar dig från att komma vidare

- Känslan av att vara "vilse i livet" eller sitta fast

- Överstimuli eller understimuli

- Utmattning

- Nedstämdhet och depression

- Fysisk smärta eller spänningar i kroppen

Hur går samtalen till? 

Terapin sker över telefon och varje samtal är 60 minuter. Vi utgår från dig, vad du önskar att dela och få hjälp med. Du kan antingen komma med något specifikt du vill prata om eller så låter vi samtalet formas av hur du mår i stunden. Inget är för stort eller för litet för att tas upp - här får allt plats.
I terapin får du prata med Lizette Bromby, diplomerad HSP-terapeut hos Högkänslighet Sverige. Lizette är själv högkänslig, inkännande och varmhjärtad och har god förståelse för personlighetsdraget.

Då terapin sker över telefon behöver du inte åka iväg för att ha ditt samtal, välj din trygga plats i hemmet, i bilen, på en promenad eller var du vill, oavsett var du bor! 

I kursen Högkänslig kraft ingår 3 terapisamtal. Om du önskar fler samtal än så är du varmt välkommen att kontakta Lizette under kursens gång.